Ցեմենտ , ավազ, գաջ, բլոկ պլիտա

 

Ցեմենտ 50 կգ (Արարատ 400 մարկա)

Ցեմենտ 42 կգ (Արարատ 400 մարկա)
Գաջ (հին և նոր գործարանի 40 կգ)

 

Ավազ սպիտակ

Ավազ կապույտ (ջրաբերի)

Շիբին ջրաբերի

Շիբին բազալտի

Շլաք կարմիր (Պենզա)

Բլոկ-չափեր

10x20x40

15x20x40

20x20x40


Պլիտա 
չափեր 40x80