Գործընկերներ

Կազմակերպությունը համագործակցում է`

1.«ՍամՇինուժ» ՍՊԸ

2.«Կամուրջշին» ՓԲԸ

3. «Գինու կոնյակի տուն Շահնազարյաններ» ՍՊԸ

4. «Արմեիա Թի-Վի» ՓԲԸ

5. «Սադե» ԲԲԸ

6. «Գառնի Լեռ» Գիտաարտադրական միավորում

7. «Հայաստանի Էլ. ցանցեր» ՓԲԸ

8. «Հուշարձանների վերականգնման կենտրոն» ՓԲԸ

9. «Գարանտշին գրուպ» ՓԲԸ

10. «Սիտտա գրուպ» ՍՊԸ

11. «Լիլիթ-87» ՍՊԸ

12. «Երամար» ՍՊԸ

13. «Անի» կաթնամթերք