Երկտավր հեծաններ, շվելերներ

Հեծաններ երկտավրային,

պողպատյա

Շվելեր պողպատյա